Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình môn học Kiến thức chung về sản xuất muối – Nghề Sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Chương 1. Các phương pháp sản xuất muối
1. Sản xuất muối biển bằng phương pháp bay hơi mặt bằng
2. Sản xuất muối bằng phương pháp bay hơi cưỡng bức
3. Các phương pháp sản xuất muối khác

Chương 2. Các yếu tố khí tượng có ảnh hưởng lớ đến sản xuất muối biển
1. Bức xạ mặt trời
2. Hơi nước khí quyển và hiện tượng giáng thủy (mưa)

Chương 3. Thủy triều và việc lấy nước triều để sản xuất muối công nghiệp
1. Hiện tượng thủy triều
2. Chế độ thủy triều (chế độ triều)
3. Bảng thủy triều
4. Việc lấy nước triều để sản xuất muối công nghiệp

Chương 4. An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong sản xuất muối
1. An toàn lao động trong sản xuất muối
2. Bảo vệ môi trường trong sản xuất muối

Gửi phản hồi