Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình Ngư loại II (Giáp xác và Nhuyễn thể)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Chủ biên: ThS NGUYỄN VĂN THƯỜNG – TS. TRƯƠNG QUỐC PHÚ
KHOA THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, NĂM 2003Nội dung:

PHẦN I. HÌNH THÁI – PHÂN LOẠI GIÁP XÁC
Chương I. Mở đầu
I. Đối tượng và nội dung môn học
II. Lịch sử nghiên cứu
III. Phân biệt khái niệm SHRIMP – PRAWN
IV. Màu sắc ở giáp xác
V. Phân loại đại cương

Chương II. Hình thái cấu tạo cơ thể tôm
I. Đặc điểm hình thái
II. Đặc điểm cấu tạo cơ thể tôm
III. Chức năng sinh học của các đôi phụ bộ
IV. Phân biệt giới tính ở tôm
V. Các hình vẽ thuyết minh về hình thái cấu tạo của tôm

Chương III. Đặc điểm phân loại phân bố tôm Penaeidea
I. Phân bố địa lý của một số loài tôm kinh tế quan trọng trên thế giới
1. Phân bố trên thế giới
2. Phân bố theo vùng
3. Các vùng phụ phân bố
4. Các rào chắn sự phân bố của tôm biển trong tự nhiên
II. Đặc điểm thành phần loài tôm họ Penaeidae phân bố ở vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long
III. Mô tả thành phần loài tôm Penaeidae ở vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long
1. Giống Penaeus
2. Giống Metapenaeus
3. Giống Parapenaeopsis
4. Giống Metapenaeopsis
5. Giống Trachypenaeus
IV. Tính chất khu hệ của tôm họ Penaeidae ở vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long
1. Phân bố địa lý
+ Nhóm Ấn Độ – Tây Thái Bình Dương
+ Nhóm nhiệt đới Ấn Độ – Tây Thái Bình Dương
+ Nhóm Tây Bắc Thái Bình Dương
+ Nhóm loài đặc hữu
+ Nhóm Tây Ấn Độ Dương
+ Nhóm Đại Tây Dương – Địa Trung Hải
2. Phân bố theo độ sâu
3. Phân bố theo điều kiện sinh thái
V. Giới thiệu một số loài giáp xác khác thường xuất hiện ở vùng ven biển ĐB SCL
VI. Hình vẽ các loài tôm, cua thường gặp

Chương IV. Đặc điểm phân bố tôm Caridea
I. Đặc điểm chung
II. Đặc điểm phân loại họ tôm Palaemonidae
III. Các giống loài tôm thuộc họ Palaemonidae phổ biến ở ĐBSCL
1. Giống Macrobrachium
2. Giống Exopalaemon
3. Giống Leptocarpus
4. Giống Palaemonetes
IV. Một số hình ảnh giới thiệu về thành phần loài tôm thuộc họ Palaemonidae ở ĐBSCL
V. Các họ tôm khác trong tổng họ Palaemonidea

PHẦN II. HÌNH THÁI – PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM
Chương V. Hình thái cấu tạo động vật thân mềm
1. Giới thiệu
2. Đặc điểm chung của ngành Mollusca
3. Cấu trúc cơ thể
4. Lớp Caudofoveata (Chaetodermomerpha)
5. Lớp Solengastres (Neomeniomorpha)
6. Lớp Monolacophora
7. Lớp Polyplacophora
8. Lớp Scaphopoda
9. Lớp Gastropoda
10. Lớp Bivalvia
11. Lớp Cephalopoda

Chương VI. Đặc điểm phân loại động vật thân mềm
Lớp Polycophora
Lớp Solenogastre
Lớp Caudofoveata
Lớp Monoplacophora
Lớp Gastropoda
– Lớp phụ Prosobranchia
– Lớp phụ Opisthobranchia
– Lớp phụ Pulmonota
Lớp Bivalvia
– Lớp phụ Protobranchia
– Lớp phụ Pteriomorphia
– Lớp phụ Paleoheterodonta
– Lớp phụ Heterodonta
– Lớp phụ Anomalodesmata
Lớp Scaphopoda
Lớp Cephalopoda
– Lớp phụ Nautiloidea
– Lớp phụ Coleoidea

Gửi phản hồi