Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giới thiệu những phương pháp nuôi cá ở miền núi – Lương Thanh Bình

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tuyển soạn: Lương Thanh Bình
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội – 2003Nội dung:

Phần 1. Giới thiệu đặc tính của một số loài cá nuôi phổ biến
1. Cá chép
2. Cá mè
3. Cá trắm
4. Cá trôi Ấn Độ
5. Cá rô phi
6. Cá trê

Phần 2. Một số phương pháp nuôi cá phổ biến
1. Kỹ thuật nuôi cá ruộng
– Lợi ích của việc nuôi cá ruộng
– Chuẩn bị ruộng nuôi cá
– Dọn ruộng nuôi cá
– Thời gian thả cá
– Loài cá nuôi trong ruộng
– Mật độ và quy cỡ cá thả
– Thả cá giống
– Quản lý ruộng nuôi cá
– Thu hoạch
2. Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC
* Cách bón phân cho ao nuôi cá
– Xây dựng kết nối hệ thống VAC
– Chọn đối tượng nuôi trồng trong hệ VAC
– Chọn đối tượng cá nuôi
– Tỷ lệ, thành phần, mật độ và qui cỡ cá nuôi
– Thu hoạch cá
3. Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh
– Lợi ích của nuôi cá ao nước tĩnh
– Tiêu chuẩn ao nuôi cá
– Dọn ao
– Thả cá giống
– Thức ăn, phân bón cho ao cá nước tĩnh
4. Kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy
Giới thiệu một số phương thức chung nuôi cá trong ao
– Nuôi cá quảng canh
– Nuôi bán thâm canh
– Nuôi thâm canh
– Hình thức nuôi

Phần 3. Kỹ thuật nuôi cá lồng
1. Lợi ích của nuôi cá lồng
2. Những loài cá có thể nuôi lồng
3. Những loài cá không nên nuôi trong lồng
4. Lồng tre
5. Lồng gỗ
6. Lồng lưới
7. Lồng gỗ/tre + lưới
8. Vị trí đặt lồng
9. Tiêu chuẩn về cá giống
10. Mật độ và quy cỡ thả
12. Cho cá ăn
13. Thu hoạch
14. Tu sửa lồng bè

Phần 4. Kỹ thuật nuôi cá hương – cá giống
1. Ương nuôi cá bột – cá hương
2. Ương nuôi cá hương – cá giống

Gửi phản hồi