Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng – Phạm Khánh
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 1999Nội dung:

Phần I. Đặc điểm sinh học cá bống tượng
1. Hình thái, dinh dưỡng
2. Đăc điểm sinh trưởng, phát triển

Phần II. Sản xuất giống cá bống tượng
1. Chuẩn bị cho cá bống tượng đẻ
– Chuẩn bị ao nuôi cá bố mẹ
– Tuyển chọn đàn cá bố mẹ
– Nuôi vỗ cá bố mẹ
– Kỹ thuật cho ăn, chăm sóc
– Kiểm tra độ thành thục của cá
2. Kỹ thuật sinh sản
– Chuẩn bị giá thể cho trứng dính
– Kích thích sinh sản nhân tạo
– Cho đẻ tự nhiên trong ao
– Ấp trứng cá
3. Kỹ thuật ương cá bột lên cá hương giống
– Ương trong ao đất
– Ương trong bể xi măng

Phần III. Kỹ thuật nuôi cá bống tượng
1. Nuôi trong ao đất
– Chuẩn bị ao nuôi cá bống tượng
– Chọn giống nuôi và thả giống
– Chăm sóc, quản lý, thu hoạch
2. Nuôi cá trong lồng bè
– Vị trí đặt bè
– Bè và cách đóng bè
– Đặt bè
– Chọn và thả giống
– Chăm sóc, thu hoạch

Phần IV. Bệnh cá và biện pháp phòng trị
1. Phương pháp phòng bệnh
2. Một số bệnh thường gặp ở cá bống tượng
– Bệnh đốm đỏ hay bệnh lở loét
– Bệnh tuột nhớt
– Bệnh ký sinh

Gửi phản hồi