Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá Chẽm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Vài đặc điểm sinh học cá chẽm
2. Hiện trạng nghề nuôi cá chẽm
3. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chẽm thịt

Gửi phản hồi