Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá chim trắng nước ngọt – Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2004Nội dung:

Cá chim trắng nước ngọt
1. Nguồn gốc và phân bố
2. Đặc điểm hình thái và sinh học
3. Kỹ thuật cho đẻ nhân tạo
4. Ương cá hương, cá giống
5. Nuôi cá thịt
6. Phòng trị bệnh cho cá chim trắng

Cá Rô mo
1. Kỹ thuật nuôi cá rô mo
2. Kỹ thuật nuôi cá vược đen

Cá Dìa
1. Đặc điểm sinh học cá dìa chấm
2. Kỹ thuật nuôi cá dìa

Tôm nương
1. Đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật sản xuất giống

Tôm rảo
1. Đặc điểm sinh học
2. Nuôi tôm rảo

Tu hài

Gửi phản hồi