Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải – TS. Trần Văn Đan, TS. Đỗ Đoàn Hiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: TS. Trần Văn Đan, TS. Đỗ Đoàn Hiệp
Trung tâm Nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã HộiNội dung:

Phần 1. Nuôi cá biển
Mở đầu
Chương 1. Giới thiệu đối tượng cá hiện đang nuôi phổ biến ở nước ta
1. Cá giò
2. Một số loài cá nước mặn đã và đang được nuôi khác
3. Giới thiệu các đối tượng cá có khả năng nuôi
Chương 2. Kỹ thuật nuôi cá lồng trên biển
1. Lồng nuôi cá biển
2. Ưu điểm của từng loại lồng
Chương 3. Công nghệ nuôi cá giò trong lồng trên biển
1. Chọn cá giống
2. Thả cá giống
3. Mật độ nuôi
4. Cho ăn
5. Quản lý lồng nuôi
6. Thu hoạch
7. Một số bệnh thường gặp và cách phòng trị ở cá giò
Chương 4. Sản xuất cá giò giống bằng phương pháp nhân tạo
1. Nuôi vỗ cá bố mẹ
2. Tiêm kích dục tố và dục đẻ
3. Thu trứng và ấp nở
4. Ương ấu trùng cá giò
Chương 5. Nuôi cá Song thương phẩm
Chương 6. Nuôi cá Vược

Phần 2. Nuôi cua biển
Mở đầu
Chương 1. Một số đặc điểm sinh học của cua xanh Scylia Serratava
Chương 2. Kỹ thuật nuôi cua thương phẩm
Chương 3. Kỹ thuật sản xuất giống cua xanh nhân tạo

Gửi phản hồi