Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá lia thia

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Nguồn gốc cá lia thia
2. Phân bố cá lia thia
3. Đặc điểm phân loại cá lia thia
4. Kỹ thuật sản xuất cá lia thia
5. Kỹ thuật nuôi cá lia thia
6. Tiêu chuẩn cá lia thia đá
7. Bệnh thường gặp ở cá lia thia
8. Thị trường cá lia thia
9. Tài liệu tham khảo

Gửi phản hồi