Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá lóc đen – TS Dương Nhựt Long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. DƯƠNG NHỰT LONG
Bộ môn Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt – Khoa Thủy sản – Đại học Cần ThơNội dung:

I. Đặc điểm sinh học cá óc đen
1. Phân bố và thích nghi
2. Đặc điểm sinh sản
II. Kỹ thuật sản xuất giống cá Lóc
III. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá lóc
1. Ương cá giống
Ương trong giai
Ương cá lóc trong ao đất
2. Nuôi cá lóc thương phẩm
2.1. Nuôi cá lóc trong giai đặt trong ao đất
2.2. Kỹ thuật nuôi cá lóc trong ao đất
2.3. Phòng và trị bệnh cho cá lóc nuôi
2.4. Thu hoạch

Gửi phản hồi