Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá lồng biển -Tập 2

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Ngô Trọng Lư – KS. Thái Bá Hồ – PGS.TS. Nguyễn Kim Độ
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP.HCM – 2005Nội dung:

Tập trung vào các nội dung như: Một số yếu tố của môi trường biển có liên quan đến nuôi trồng; kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi một số loài đang phổ biến ở cả nước như cá mú (mú chuột,mú điểm gai, mú chấm nâu), cá dò, cá ngựa, tôm hùm; vài loài nhuyễn thể (hàu, bào ngư, tu hài, vẹm). Đồng thời cũng giới thiệu sơ qua về nuôi cá ngừ đại dương, nuôi mực, cá vược mõm nhọn, ngao tai tượng để chuẩn bị phát triển trong thời gian tới. Nuôi thức ăn cho ấu trùng tôm cá.

Phần 1. Môi trường biển
A. Môi trường nghề cá biển
B. Một số yếu tố môi trường biển
1. Nhiệt độ nước
2. Độ ẩm không khí
3. Chế độ mưa
4. Độ mặn
5. Dòng chảy
6. Chế độ gió
7. Thủy triều
8. Oxy hòa tan
9. pH
10. Tảo độc
11. Chất lượng nước biển
12. Ảnh hưởng xói lở bờ biển và sa bồi luồng lạch tới nuôi trồng thủy sản

Phần 2. Các đối tượng nuôi biển
1. Cá mú
A. Cá mú dẹt Cromileptes altivelis (Cur. et Val)

Gửi phản hồi