Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá mú – Đoàn Khắc Độ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ĐOÀN KHẤC ĐỘ
NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNGNội dung:

Bài 1: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ MÚ (CÁ SONG)
A, Phân loại, phân bố
I. Cá mú chấm tổ ong
II. Cá mú mỡ
III. Cá mú đen
IV. Cá mú hoa nâu
V. Cá mú chấm vàng da cam
VI. Cá mú sọc ngang đen
VII. Cá mú chấm đỏ
VIII. Cá mú điểm gai
B. Môi trường sống
C. Thức ăn
D. Sinh trưởng
E. Sinh sản

Bài 2: KỸ THUẬT SINH SẢN GIỐNG CÁ MÚ
A. Nuôi vỗ cá bố mẹ
I. Tiêu chuẩn trại cá giống
II. Chuẩn bị bể nuôi vỗ
III. Chọn cá bố mẹ
IV. Cho ăn và chăm sóc

B. Cho cá sinh sản
I. Chuẩn bị bể đẻ
II. Chọn cá bố mẹ thành thục cho đẻ
III. Cho cá đẻ
IV. Theo dõi cá đẻ và thu trứng
V. Ấp trứng

C. Ương ấu trùng lên cá giống
I. Ương ấu trùng
II. Ương cá bột lên cá giống
III. Cho ăn và chăm sóc

Bài 3: VẬN CHUYỂN CÁ GIỐNG
A. Xử lý cá trước khi vận chuyển
B. Kỹ thuật vận chuyển cá

Bài 4: KỸ THUẬT NUÔI CÁ MÚ THỊT
A. Nuôi trong ao đất
I. Chuẩn bị ao nuôi
II. Chọn và thả cá giống
III. Cho ăn và chăm sóc
IV. Thu hoạch
B. Nuôi trong lồng
I. Vị trí đặt lồng
II. Thiết kế lồng
III. Chọn và thả cá giống
IV. Cho ăn, chăm sóc và thu hoạch

Bài 5: PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH
A. Nguyên nhân phát sinh bệnh
B. Phòng bệnh
C. Chẩn đoán bệnh
D. Các phương pháp điều trị bệnh
E. Những điều cần biết về kháng sinh trong việc điều trị bệnh cho cá
I. Hậu quả do kháng sinh mang lại
II. Những quy định cần tuân thủ khi sử dụng kháng sinh
F. Điều trị các bệnh thường gặp
I. Bệnh đốm đỏ
II. Bệnh viêm ruột
III. Bệnh do nhóm vi khuẩn Vidrio
IV. Bệnh lở loét
V. Bệnh ngoại thần kinh
VI. Bệnh trùng Trichodina
VII. Bệnh trùng quả dưa
VIII. Bệnh trùng mỏ neo
IX. Bệnh do trùng Henneguya app
X. Bệnh do trùng Epistylia spp
XI. Bệnh do ký sinh trùng Cryptocaryon app
XII. Bệnh do trùng Amyloodinium
XIII. Bệnh do trùng lông tơ Ciliata, Cryptocaryon
XIV. Bệnh hoại sơ
XV. Bện rận cá
XVI. Bệnh sán lá đơn chủ
XVII. Bệnh nấm thủy mi
XVII. Bệnh sán lá Benedenia Neobenedinia
XVIII. Bệnh giáp xác ký sinh Isopode

Gửi phản hồi