Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá Nàng Hai (thát lát cườm) – Đoàn Khắc Độ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Đoàn Khắc Độ
Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn
Nhà xuất bản Đà Nẵng – 2008Nội dung:

Bài 1: Đặc điểm sinh học của cá nàng hai
– Đôi nét về cá nàng hai
– Hình thái cá nàng hai
– Tập tính sống cá nàng hai
– Điều kiện môi trường nước nuôi cá nàng hai
– Tập tính ăn của cá nàng hai
– Sinh trưởng cá nàng hai
– Sinh sản ở cá nàng hai

Bài 2. Kỹ thuật sinh sản giống cá nàng hai
1. Nuôi vỗ cá nàng hai bố mẹ
– Nùa vụ nuôi vỗ cá nàng hai bố mẹ
– Chuẩn bị ao nuôi vỗ cá nàng hai
– Chọn cá nàng hai bố mẹ
– Cho cá nàng hai nuôi vỗ ăn
– Chăm sóc và quản lý cá nàng hai nuôi vỗ sinh sản
2. Cho cá nàng hai sinh sản
– Cho cá nành hai sinh sản tự nhiên trong ao
– Cá nàng hai sinh sản nhân tạo
3. Ương cá nàng hai bột lên cá giống
– Ương trong bể xi măng
– Ương trong ao đất
4. Vận chuyển cá nàng hai giống
– Nhốt cá trong nước sạch
– Kỹ thuật vận chuyển cá nàng hai giống

Bài 3. Kỹ thuật nuôi cá nàng hai lấy thịt trong ao
1. Điều kiện ao nuôi cá nàng hai lấy thịt
– Chọn vị trí thích hợp
– Tiêu chuẩn ao nuôi
2. Chọn và thả cá giống
– Chọn cá giống
– Thả cá giống
– Mật độ nuôi cá nàng hai
3. Cho cá nàng hai ăn
– Tập cho cá nàng hai ăn thức ăn tự chế biến
– Cách cho cá nàng hai ăn
4. Chăm sóc và quản lý ao nuôi cá nàng hai lấy thịt
5. Thu hoạch cá nàng hai thương phẩm

Bài 4. Phòng và điều trị bệnh cho cá nàng hai
1. Nguyên nhân phát sinh bệnh trên cá nàng hai
2. Bòng bệnh cho cá nàng hai
3. Chẩn đoán bệnh cho cá nàng hai
4. Điều trị những bệnh thường gặp trên cá nàng hai

Gửi phản hồi