Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá ở gia đình và cá lồng – Đoàn Quang Sửu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Đoàn Quang Sửu
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội – 2000Nội dung:

1. Kỹ thuật nuôi cá ao gia đình
2. Kỹ thuật nuôi cá rô phi tính đực
3. Kỹ thuật nuôi tôm, cá trong ruộng lúa
4. Kỹ thuật nuôi cá lồng

Gửi phản hồi