Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá quả, cá chình, chạch, cá bống bớp, lươn – KS. Ngô Trọng Lư

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. NGÔ TRỌNG LƯ
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2002
Tái bản có sửa chữa và bổ sungNội dung:

KỸ THUẬT NUÔI CÁ QUẢ (CÁ LÓC)
1. Đặc điểm sinh vật học cá lóc
2. Kỹ thuật nuôi cá lóc
2.1. Sản xuất cá lóc giống
2.2. Phương pháp sản xuất cá lóc giống ở Malaysia
2.3. Sản xuất cá lóc giống ở Trung Quốc
2.4. Kỹ thuật nuôi
3. Sản xuất thức ăn nuôi thủy đặc sản
4. Bệnh trên cá lóc (cá quả) – Biện pháp phòng ngừa và điều trị

KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH
1. Một số loài cá chình hiện có ở nước ta
2. Đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh lý cá chình
3. Kỹ thuật nuôi cá chình
3.1. Nuôi cá chình trong ao nước tĩnh
3.2. Kỹ thuật nuôi cá chình giống
3.3. Kỹ thuật nuôi cá chình thịt
3.4. Nuôi ghép cá chình vào ao cá khác
3.5. Nuôi cá chình trong lòng
4. Phòng trị bệnh trên cá chình
5. Vớt và vận chuyển cá chình bột

KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHẠCH ĐỒNG
1. Cá chạch bùn Misgurnus angullicaudatus (cantor)
1.1. Đặc điểm sinh vật học cá chạch bùn
1.2. Kỹ thuật nuôi cá chạch bùn
2. Cá chạch sông (chạch khoang)
2.1. Nuôi cá chạch sông trong bể kính
2.2. Cho cá chạch sông đẻ ở bể

KỸ THUẬT NUÔI CÁ BỐNG BỚP
1. Đặc điểm sinh vật học của cá bống bớp
2. Kỹ thuật nuôi cá bống bớp
3. Kỹ thuật sản xuất cá bống bớp giống

KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
1. Đặc điểm sinh vật học của lươn
2. Sản xuất lương giống
3. Kỹ thuật nuôi lương thịt
4. Phương pháp nuôi lươn với giun
5. Nuôi lươn cùng với ba ba, rùa
6. Nuôi tạm và vận chuyển lươn
7. Phòng chữa bệnh cho lươn
8. Giá trị của lươn

Gửi phản hồi