Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá thát lát và cá còm – Phạm Văn Khánh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Phạm Văn Khánh
Trung Tâm Khuyến Ngư Quốc Gia – Bộ Thủy Sản
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2006Nội dung:

1. Nuôi cá thát lát
– Một số đặc điểm sinh học cá thát lát
– Kỹ thuật nuôi cá thát lát
– Thu hoạch cá thát lát

2. Nuôi cá thát lát còm (Chilata ornata Gray, 1831)
– Một số đặc điểm sinh học cá còm
– Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá còm
– Kỹ thuật nuôi cá còm

Gửi phản hồi