Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi cá tra & cá ba sa trong ao – KS Nguyễn Thị Hồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Nguyễn Thị Hồng
Nhà Xuất Bản Thanh Hóa – 2014Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu về cá tra và cá ba sa
Bài 2. Kỹ thuật đào ao cá
Bài 3. Phương pháp nuôi vỗ thuần thục cá bố mẹ
Bài 4. Phương pháp sinh sản nhân tạo
Bài 5. Kỹ thuật ương các bột lên cá giống
Bài 6. Nuôi cá tra thương phẩm
Bài 7. Phòng và trị bệnh cho cá tra và cá ba sa

Gửi phản hồi