Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba ba, cá lóc – KS. Ngô Trọng Lư

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. NGÔ TRỌNG LƯ
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2003
Tái bản lần thứ 9Nội dung:

Phần 1. Lươn
1. Vài đặc điểm sinh học của lươn
2. Sản xuất lươn giống
3. Kỹ thuật nuôi lươn thịt
4. Phương pháp nuôi lươn với giun
5. Nuôi lươn cùng với ba ba, rùa
6. Nuôi tạm và vận chuyển lươn
7. Phòng chữa bệnh cho lươn
8. Giá trị của lươn

Phần 2. Ếch
1. Đặc điểm sinh học của ếch đồng
2. Kỹ thuật nuôi ếch
3. Ếch bò
4. Phòng trị bệnh cho ếch
5. Thị trường về ếch

Phần 3. Ba ba
1. Đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật nuôi ba ba
3. Rùa hộp ba vạch (rùa đỏ)
4. Phòng chữa bệnh khi nuôi ba ba, rùa
5. Giá trị của ba ba, rùa

Phần 4. Cá lóc
1. Đặc điểm sinh học của cá lóc
2. Cách nuôi cá lóc
3. Sản xuất thức ăn nuôi đặc sản

Gửi phản hồi