Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi một số loài cá kinh tế nước ngọt và phòng trị bệnh cá (tái bản lần thứ 11)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Phạm Văn Khánh, Lý Thị Thanh Loan
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 2005Nội dung:

Phần 1. Kỹ thuật nuôi một số loàicá kinh tế nước ngọt
Cá Rô đồng (Anabas testudineus Bloch, 1792)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Sản xuất giống cá rô đồng
3. Kỹ thuật nuôi cá thịt rô đồng trong ao
4. Nuôi cá rô đồng trong ruộng lúa

Cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1909)
1. Đặc điểm sinh học
2. Sản xuất giống cá sặc rằn
3. Kỹ thuật nuôi cá thịt

Cá Rô phi và rô phi đỏ (điêu hồng) (Oreochromis nilotica Linnaeus 1757 và Oreochromis sp.)
1. Một vài nét về nuôi cá rô phi trên thế giới và ở nước ta
2. Nuôi cá rô phi đỏ (điêu hồng) ở một số nước Đông Nam Á
3. Một số đặc điểm sinh học cá rô phi
4. Sản xuất giống cá rô phi
5. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô phi

Cá Trê vàng (Clarias macrocephlus Gunther 1864)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Một số giống cá trê vàng
3. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá trê vàng trong ao

Cá Lóc môi trề (Channa sp.)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá lóc
3. Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trong ao

Cá Hường (cá mùi) (Helostoma temmincki Cuvier, 1831)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật sản xuất giống
3. Nuôi cá thương phẩm

Cá Thát lát (Notopterus notopterus Pallas 1780)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật sản xuất giống
3. Nuôi cá thịt cá thát lát trong ao

Cá Chim trắng (Colossoma brachyponum Cuvier 1818)
1. Một số đặc điểm sinh học
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá chim trắng
3. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chim trắng

Phần 2. Phòng trị bệnh cá
1. Bệnh là gì?
2. Bệnh nhiễm khuẩn
3. Bệnh ký sinh trùng
4. Bệnh nấm thủy mi
5. Bệnh dinh dưỡng ở cá

Gửi phản hồi