Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi một số loài cá xuất khẩu – TS. Phạm Văn Khánh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Cá lóc, Lóc bông, Bống tượng, Tra, Basa
Tái bản lần thứ 3 có bổ sung
Tác giả: TS.Phạm Văn Khánh
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP.Hồ Chí Minh – 2004Nội dung:

Chương 1. Kỹ thuật nuôi cá Lóc
1. Một số đặc điểm sinh học của cá Lóc
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá Lóc
3. Kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm trong ao

Chương 2. Kỹ thuật nuôi cá Lóc bông
1. Một số đặc điểm sinh học của cá Lóc bông
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá Lóc bông
3. Kỹ thuật nuôi cá lóc bông thương phẩm trong bè

Chương 3. Kỹ thuật nuôi vỗ cá bống tượng
1. Đặc điểm sinh học của cá bống tượng
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá bống tượng
3. Kỹ thuật nuôi cá bống tượng thương phẩm

Chương 4. Kỹ thuật nuôi cá Tra
1. Đặc điểm sinh học của cá Tra
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá Tra
3. Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm

Chương 5. Kỹ thuật nuôi cá Basa
1. Đặc điểm sinh học của cá basa
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá basa
3. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Basa trong bè

Gửi phản hồi