Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu, sò huyết, trai ngọc – KS. Ngô Trọng Lư

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. Ngô Trọng Lư
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP.HCM – 1996Nội dung:

Phần 1. Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu
1. Ngao dầu
– Đặc điểm sinh học ngao dầu
– Cách nuôi ngao dầu
– Nuôi ngao ở Hà Nam
– Nuôi ngao ở Thái Bình
2. Nuôi nghêu ở Bến Tre
C. Chế biến ngao

Phần 2. Kỹ thuật nuôi sò huyết
1. Đặc điểm sinh học của sò huyết
– Cấu tạo hình thái sò huyết
– Vài đặc điểm sinh thái về sò huyết
2. Cho sò huyết đẻ
– Nuôi vỗ sò mẹ
– Cho sò huyết đẻ
– Ương nuôi ấu trùng sò huyết
– Nuôi sò huyết con
– Nuôi sò huyết trong ao đất
3. Phương pháp nuôi sò
3.1. Điều kiện môi trường bãi gò
3.2. Nuôi sò hương
3.3. Nuôi sò thịt
3.4. Nuôi sò huyết ở Bến Tre, Kiên Giang
3.5. Nuôi sò huyết ở Malaysia, Thái Lan

Phần 3. Kỹ thuật nuôi trai ngọc
1. Trai ngọc biển
– Vài đặc điểm sinh học một số loài trai biển
– Sản xuất trai giống nhân tạo
– Nuôi trai nguyên liệu
– Cấy ngọc và nuôi trai lấy ngọc
2. Trai ngọc nước ngọt
– Sơ nét sinh học một số trai nước ngọt
– Kỹ thuật nuôi trai nước ngọt
– Sinh sản nhân tạo trai nước ngọt
– Cách cấy ngọc trai nước ngọt
– Nuôi trai đã cấy ngọc
– Phòng trị bệnh trai ngọc
– Thu hoạch ngọc trai

Gửi phản hồi