Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt – KS. Dương Tấn Lộc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Dương Tấn Lộc – Nguyên Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Cần Thơ
Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh – 2001Nội dung:

Phần 1. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm
1. Một số đặc điểm của cá bống tượng
2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng

Phần 2. Kỹ thật sản xuất và nuôi cá rô đồng thương phẩm
1. Một số đặc điểm chính của cá rô đồng
2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô đồng thương phẩm

Phần 3. Kỹ thuật sản xuất và nuôi cá sặt rằn
1. Một số đặc điểm của cá sặt rằn
2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá sặt rằn thương phẩm

Phần 4. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá lóc thương phẩm
1. Một số đặc điểm của cá lóc
2. Kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm

Gửi phản hồi