Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: THÁI BÁ HỒ – NGÔ TRỌNG LƯ
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2003Nội dung:

I. Đặc điểm phân loại tôm he chân trắng

II. Đặc điểm sinh học của tôm he chân trắng
1. Tập tính sinh sống
2. Tính ăn và lượng cho ăn
3. Sinh trưởng và tuổi thọ
4. Sinh sản

III. Kỹ thuật sản xuất giống tôm he chân trắng
A. Kỹ thuật cho đẻ nhân tạo
B. Công trình cho đẻ đạt 1,32 tỷ ấu trùng

IV. Ương ấu trùng tôm chân trắng

V. Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng thương phẩm
A. Hình thức nuôi
B. Nuôi tôm thịt sạch bệnh
C. Ky thuật nuôi tôm he chân trắng đạt năng suất cao
D. Các loại hình nuôi tôm he chân trắng
1. Nuôi trong ao thông thường (ao mặn lợ)
2. Nuôi tôm chân trắng ở ao trên cát (ao cao triều)
3. Nuôi tôm he chân trắng với mật độ cao
4. Nuôi tôm chân trắng ở độ muối thấp
5. Nuôi tôm chân trắng trong ao nước ngọt
6. Nuôi tôm he chân trắng trong ao nước ngọt đã nuôi cá chình
7. Kết luận chung
E. Kỹ thuật nuôi tôm chân trắng ở ruộng lúa
F. Phòng trị bệnh cho tôm he chân trắng
H. Tình hình nuôi ở một số nước

Gửi phản hồi