Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh – ThS. Võ Văn Nha

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ThS. Võ Văn Nha
Trung Tâm Khuyến Ngư Quốc Gia – Bộ Thủy Sản
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2006Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung
1. Vị trí phân loại tôm hùm
2. Chu kỳ sống và sinh thái phân bố tôm hùm

Chương 2. Vài nét về tình hình nuôi và một số yếu tố môi trường vùng phân bố tôm hùm
1. Vài nét về tình hình nuôi tôm hùm trên thế giới và Việt Nam
2. Một số yêu tố môi trường vùng phân bố tôm hùm

Chương 3. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp ở tôm hùm nuôi lồng
1. Quản lý môi trường nuôi
2. Tăng cường sức đề kháng của tôm hùm
3. Tiêu diệt và kìm hãm sự phát triển cả tác nhân gây bệnh

Chương 4. Một số bệnh thường gặp ở tôm hùm nuôi lồng và biện pháp phòng trị
1. Một số bệnh thường gặp ở tôm hùm nuôi lồng
2. Cách tính lượng thuốc dùng trong phòng, trị bênh tôm hùm

Gửi phản hồi