Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: KS. CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2005Nội dung:

I. TÔM SÚ
1. Sơ lược về vấn đề nuôi tôm sú
2. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của tôm sú
3. Kỹ thuật nuôi tôm
4. Các bệnh của tôm và cách phòng ngừa
II. TÔM HE CHÂN TRẮNG
1. Sơ lược về tôm he chân trắng
2. Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng
3. Giới thiệu một số mô hình và cách thức nuôi tôm he chân trắng

Gửi phản hồi