Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh – NXB Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA – BỘ THỦY SẢN
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2004Nội dung:

I. Một vài đặc điểm sinh học chủ yếu của tôm sú và thuật ngữ
1. Tên thường gọi
2. Vùng phân bố
3. Tập tính sống, ăn và loại thức ăn của tôm sú
4. Sự lột xác của tôm sú
5. Sự thích nghi của tôm sú
6. Một số chỉ tiêu môi trường khác
II. Nuôi bán thâm canh và thâm canh
1. Lựa chọn vị trí xây dựng ao
2. Xây dựng ao nuôi
3. Phương pháp chuẩn bị cải tạo ao nuôi
4. Lựa chọn giống thả nuôi
5. Số lượng và bố trí quạt nước hay sục khí
6. Mật độ thả nuôi
7. Sử dụng thức ăn
8. Sử dụng một số chế phẩm sinh học (Probiotics)
9. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú
10. Phòng bệnh và trị bệnh thường gặp trên tôm sú
11. Thu hoạch tôm sú
III. Nuôi tôm quảng canh
1. Xây dựng ao
2. Cải tạo ao
3. Mùa vụ thả và mật độ thả
4. Ương tôm giống
5. Chăm sóc quản lý ao nuôi
6. Thu hoạch
IV. Nuôi tôm kết hợp ruộng lúa
1 Xây dựng ao nuôi
2. Cải tạo và chuẩn bị nước ao nuôi
3. Mật độ thả
4. Chăm sóc, cho ăn và thu hoạch

Gửi phản hồi