Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển – NXB Nông nghiệp

 

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia – Bộ Thủy Sản
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2003Nội dung:

Chương 1. Nghề nuôi cá biển và đặc điểm một số loài cá biển đang nuôi ở nước ta
1. Tình hình và triển vọng của nghề nuôi cá lồng trên biển và nhiều loài cá kinh tế khác chưa được khai thác để sử dụng vào nuôi lồng trên biển
2. Đặc điểm một số loài cá kinh tế hiện đang phát triển nuôi ở biển miền Bắc Việt Nam

Chương 2. Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá biển
1. Kỹ thuật sản xuất giống cá giò
2. Kỹ thuật sản xuất giống cá vược
3. Kỹ thuật sản xuất giống cá song
4. Kỹ thuật sản xuất giống cá đù Mỹ

Chương 3. Kỹ thuật nuôi cá lồng trên biển
1. Kỹ thuật chung
2. Kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá biển

Chương 4. Kỹ thuật nuôi tôm hùm
1. Đặc điểm chung của các loài thuộc họ tôm hùm (Palinuridae)
2. Đặc điểm của một số loài tôm đang phát triển nuôi
3. Kỹ thuật nuôi tôm hùm

Chương 5. Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương
1. Đặc điểm sinh học của ốc hương

Chương 6. Kỹ thuật sản xuất giống ốc hương
1. Thiết kế xây dựng trại giống
2. Tuyển chọn ốc bố mẹ và nuôi vỗ thành thục
3. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng
4. Kỹ thuật ương nuôi ốc giống
5. Các biện pháp phòng trị bệnh cho ốc hương
Kỹ thuật nuôi ốc hương thương phẩm
1. Nuôi ốc hương trong đăng, lồng
2. Nuôi ốc hương trong ao
3. Nuôi ốc hương trong bể xi măng

Chương 7. Kỹ thuật nuôi trồng rong biển
1. Kỹ thuật trồng rong cây chỉ vàng
2. Kỹ thuật trồng rong sụn

Gửi phản hồi