Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2003Nội dung:

Chương I. Một số đặc điểm sinh học của tôm càng xanh
I. Vị trí phân loại
II. Phân bố
III. Đặc điểm sinh sản
IV. Chu kỳ sống
V. Tập tính ăn và bắt mồi

Chương II. Trại sản xuất giống tôm càng xanh
I. Địa điểm xây dựng trại
II. Các phương tiện cần thiết
1. Hệ thống bể ương ấu trùng
2. Bể nuôi trữ hậu ấu trùng và pha nước
3. Những trang thiết bị chính trong sản xuất giống tôm càng xanh

Chương III. Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh
I. Xử lý nguồn nước
II. Nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ
III. Xử lý diệt khuẩn tôm mẹ và thu ấu trùng
1. Nồng độ muối
2. Nhiệt độ, pH và oxy hòa tan
3. Độ cứng của nước
4. Các hợp chất nitơ trong nước
5. Ánh sáng
6. Mật độ nuôi
V. Thức ăn của ấu trùng
VI. Thu hoạch Postlarvae
VII. Vệ sinh
VIII. Bệnh, địch hại và cách phòng trị

Chương IV: Các qui trình ứng dụng
I. Qui trình nước trong – hệ hở
II. Qui trình nước trong – hệ kín
III. Qui trình nước xanh – hệ hở

Gửi phản hồi