Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Hồng Mỹ – NXB Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trung tâm khuyến ngư Quốc gia – Bộ Thủy Sản
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2005Nội dung:

1. Lời nói đầu
2. Một vài đặc điểm sinh học cá Hồng Mỹ
– Đặc điểm hình thái cá Hồng Mỹ
– Đặc điểm phân bố cá Hồng Mỹ
– Tập tính sống của cá Hồng Mỹ
– Đặc điểm dinh dưỡng cá Hồng Mỹ
– Đặc điểm sinh trưởng cá Hồng Mỹ
– Đặc điểm sinh sản cá Hồng Mỹ, Phát triển phôi, ấu trùng
3. Nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm
– Nuôi đơn cá Hồng Mỹ trong ao
– Nuôi ghép cá Hồng Mỹ và cá rô phi trong ao, đầm trồng rong biển
– Nuôi cá Hồng Mỹ trong chuồng ở đầm nuôi quảng canh

Gửi phản hồi