Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nàng hai – KS. Nguyễn Chung

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Nguyễn Chung
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 2006Nội dung:

Phần 1. Phân bố và đặc tính sinh thái cá nàng hai
1. Phân bố cá nàng hai
2. Đặc tính sinh thái cá nàng hai

Phần 2. Kỹ thuật sản xuất giống cá nàng hai
1. Nuôi vỗ cá nàng hai bố mẹ
2. Kỹ thuật cho cá nàng hai sinh sản
3. Kỹ thuật ấp trứng cá nàng hai
4. Kỹ thuật ương cá bột thành cá hương
5. Kỹ thuật ương cá hương thành cá giống

Phân 3. Kỹ thuật nuôi cá nàng hai thương phẩm
1. Nuôi cá nàng hai trong ao đất
2. Nuôi cá nàng hai trong lồng bè

Phần 4. Bệnh cá và biện pháp phòng trị
1. Các bệnh thường gặp ở cá nàng hai thuôi trong ao đất
2. Chẩn đoán và điều trị bệnh cho cá nàng hai

Gửi phản hồi