Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Một số vấn đề về Kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp – TS Nguyễn Văn Hảo

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: TS. NGUYỄN VĂN HẢO
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2005Nội dung:

Chương 1. Tình hình nuôi tôm sú của các nước trên thế giới và Việt Nam
1. Tình hình nuôi tôm sú trên thế giới
2. Một số vấn đề cần quan tâm trong phát triển nuôi tôm
3. Tình hình nuôi tôm sú ở Việt Nam
4. Tình hình dịch bệnh ở tôm sú nuôi trên thế giới và Việt Nam

Chương 2. Các vấn đề có liên quan trong hệ thống quạt nước trong nuôi tôm sú công nghiệp
1. Các loại quạt nước
2. Vị trí quạt nước
3. Số lượng quạt nước
4. Vận hành quạt nước
5. Hiệu quả quạt nước trong các mô hình nuôi tôm sú công nghiệp do Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II thực hiện trong các năm 1997 – 1999

Chương 3. Các vấn đề liên quan đến công trình nuôi tôm
1. Kết cấu ao nuôi
2. Cống bọng
3. Ao trữ lắng

Chương 4. Các vấn đề liên quan đến kiểm tra chất lượng tôm giống Postlarvae (Pls)
1. Chỉ tiêu cảm quan
2. Chỉ tiêu phòng thí nghiệm
3. Các thực nghiệm sốc formol tôm Pls thả nuôi

Chương 5. Các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường ao nuôi tôm sú
1. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Tiền Giang
3. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Trà Vinh
4. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Cà Mau
5. Quản lý môi trường ao nuôi tôm sú công nghiệp tại Bến Tre

Chương 6. Quản lý thức ăn và tăng trưởng
1. Quản lý thức ăn và tăng trưởng của tôm nuôi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Quản lý thức ăn và tăng trưởng của tôm nuôi tại tỉnh Tiền Giang
3. Quản lý thức ăn và tăng trưởng của tôm nuôi tại tỉnh Trà Vinh
4. Quản lý thức ăn và tăng trưởng của tôm nuôi tại tỉnh Cà Mau
5. Quản lý thức ăn và tăng trưởng của tôm nuôi tại tỉnh Bến Tre

Chương 7. Quản lý sức khỏe tôm
1. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
2. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Tiền Giang
3. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Trà Vinh
4. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Cà Mau
5. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Bến Tre
6. Quản lý sức khỏe tôm tại tỉnh Bạc Liêu

Chương 8. Hiệu quả kinh tế nghề nuôi tôm sú
1. Các chỉ tiêu thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Các chỉ tiêu thu hoạch tại tỉnh Tiền Giang
3. Các chỉ tiêu thu hoạch tại tỉnh Trà Vinh
4. Các chỉ tiêu thu hoạch tại tỉnh Cà Mau
5. Các chỉ tiêu thu hoạch tại tỉnh Bến Tre

Chương 9. Nhận xét chung

Chương 10. Đề nghị quy trình công nghệ nuôi tôm sú công nghiệp
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
2. Điều kiện áp dụng
3. Nội dung quy trình nuôi tôm sú công nghiệp

Gửi phản hồi