Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Chưa có thông tinNội dung:

Chương 1. Tổng quan
1. Các nghiên cứu về sinh học
– Hình thái cấu tạo và phân loại nghêu
– Phân bố nghêu
– Dinh dưỡng của nghêu
– Sinh trưởng của nghêu
– Sinh sản của nghêu
– Nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và di truyền
2. Các nghiên cứu sinh lý, sinh hóa và tích tụ độc tố
– Các nghiên cứu về sinh lý và sự tích tụ độc tố
– Các nghiên cứu về sinh hóa
3. Các nghiên cứu về bệnh
4. Tình hình nuôi Bivalvia trên thế giới và Việt Nam

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học
– Thời gian và địa điểm nghiên cứu
– Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường
– Hình thái – phân loại
– Dinh dưỡng
– Sinh trưởng
– Sinh sản
– Xác định mật độ và sinh lượng Nghêu giống
2. Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa
– Các thí nghiệm về một số chỉ tiêu sinh lý
– Phương pháp phân tích các chỉ tiêu sinh hóa
3. Kỹ thuật nuôi

Chương 3. Kết quả nghiên cứu

Chương 4. Kết luận và đề xuất

Gửi phản hồi