Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2006



Nội dung:

1. Vi sinh vật và bảo quản thực phẩm
2. Các phương pháp bảo quản thủy sản
3. Vệ sinh chế biến thủy sản

Phụ lục: Một số chất bảo quản thực phẩm

Gửi phản hồi