Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phương pháp nuôi cá La Hán – Việt Chương, Phúc Quyên

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Việt Chương, Phúc Quyên
Nhà Xuất Bản Mỹ ThuậtNội dung:

Phần dẫn nhập
Nhận diện con cá La Hán
Chọn nuôi cá La Hán theo chuẩn mực nào
Cá tính đặc biệt của cá Hoa la hán
Hồ nuôi cá Hoa la hán
Môi trường nước nuôi cá La hán
Thức ăn và cách cho cá La Hán ăn
Phương pháp giúp cá lên đầu, lên màu
Phân biệt giới tính cá La hán
Cách sinh sản của cá La Hán
Cá La hán có thể sống chung với cá khác
Phương pháp nuôi cá La hán hết nhát
Cách chăm sóc cá Hoa la hán
Những thứ bệnh cá La Hán thường gặp

Gửi phản hồi