Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình kỹ thuật nuôi cá Bớp bằng thức ăn công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Người thực hiện: Đặng Minh Dũng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC VỊNH BẮC BỘ – VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
Hải Phòng – tháng 04/2012Nội dung:

Phạm vi áp dụng: Vùng nước lợ, vùng nước nhiễm mặn chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản ở ven biển miền Bắc Việt Nam
1. Chọn địa điểm
2. Thiết kế, xây dựng ao
3. Cải tạo ao
4. Luyện cho cá ăn thức ăn công nghiệp
5. Thả giống
6. Quá trình chăm sóc cho ăn
7. Chăm sóc quản lý
8. Thu hoạch
9. Bảo quản – vận chuyển

Gửi phản hồi