Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sản xuất giống vật nuôi thủy sản

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ĐỖ ĐOÀN HIỆP – PHẠM TÂN TIẾN – HÀ ĐỨC THẮNG
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM, HÀ NỘI – 2009Nội dung:

Phần mở đầu:
1. Tầm quan trọng của giống trong canh tác nông nghiệp
2. Các điều kiện cơ bản để sản xuất giống
3. Gây nuôi thức ăn tự nhiên cho tôm, cua, cá con

Phần I. SẢN XUẤT CÁ GIỐNG NUÔI
Chương 1. Sản xuất cá giống nước ngọt
1. Mùa vụ cá đẻ ở Việt Nam
2. Điều kiện để cá đẻ
3. Hiện tượng thoái hóa tuyến sinh dục và tái phát dục ở cá
4. Đặc điểm sinh vật một số loài cá nuôi chính trong nước ngọt
5. Ấp nở
6. Kỹ thuật ươm cá giống
7. Vận chuyển cá sống
8. Một số vấn đề cần thảo luận về sản xuất cá giống
9. Giới thiệu một số phương pháp hiện đại vào việc chọn giống cá
10. Kỹ thuật sản xuất một số loại giống cá

Chương 2. Sản xuất cá giống nước mặn, lợ
1. Kỹ thuật sản xuất cá giò giống
2. Kỹ thuật sản xuất cá bớp giống

Phần II. Sản xuất giáp xác giống
1. Hiện tượng lột xác và sinh trưởng ở giáp xác
2. Sự điều tiết hormon trong quá trình lột xác
3. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến quá trình lột xác

Chương 3. Sản xuất tôm giống
1. Đặc điểm dinh dưỡng và nhu cầu vật chất của tôm
2. Đặc điểm sinh sản của tôm
3. Kỹ thuật sản xuất tôm giống bằng phương pháp nhân tạo
4. Vấn đề tôm bố mẹ
5. Kỹ thuật nuôi cấy tảo làm thức ăn nuôi ấu trùng
6. Kỹ thuật nuôi tôm đẻ và ương ấu trùng
7. Kỹ thuật ương từ tôm Postlarvae lên tôm giống

Chương 4. Sản xuất giống cua xanh
1. Đặc điểm sinh sản của cua xanh (Scylla serrata var aramamosain)
2. Công nghệ sản xuất cua giống bằng phương pháp nhân tạo

Phần III. SẢN XUẤT GIỐNG NHUYỄN THỂ (Mollusca)
1. Đặc điểm giới tính của động vật nhuyễn thể (thân mềm)
2. Sinh sản và phương thức phát triển của động vật nhuyễn thể
3. Phát triển phôi của động vật nhuyễn thể
4. Đặc điểm sinh sản của hàu
5. Giống hàu nhân tạo
6. Nuôi và lấy giống nghêu, ngao
7. Nuôi và lấy giống sò huyết
8. Sinh sản bào ngư
9. Sản xuất giống trai ngọc nước mặn

Gửi phản hồi