Tập tính sinh sản và sản xuất cá lóc bột cá lóc giống

Tập tính sinh sản và sản xuất cá lóc bột cá lóc giống

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Tập tính sinh sản của cá lóc
– Đẻ tự nhiên
– Sinh sản nhân tạo
2. Phương pháp nuôi
– Nuôi cá bột và cá giống
3. Đặc điểm sinh học của cá lóc
4. Phân biệt giới tính cá lóc
5. Chú ý khi nuôi cá lóc con

Gửi phản hồi