Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Mã bưu điện (Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

Mã bưu điện /  Mã bưu chính / Postal Code / Zip Code / Zip Postal Code là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.

Mã bưu điện ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến mã bưu điện cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương để thuận tiện cho khách hàng tra cứu và áp dụng tính phí vận chuyển tham khảo (phí vận chuyển thực tế phụ thuộc vào lượng hàng hóa, hình thức và địa điểm giao nhận chi tiết).

Mã chung: 880000

Mã chung: 790000

Mã chung: 960000

Mã chung: 260000

Mã chung: 230000

Mã chung: 220000

Mã chung: 930000

Mã chung: 820000

Mã chung: 590000

Mã chung: 830000

Mã chung: 800000

Mã chung: 970000

Mã chung: 270000

Mã chung: 900000

Mã chung: 550000

Mã chung: 630000

Mã chung: 640000

Mã chung: 380000

Mã chung: 810000

Mã chung: 870000

Mã chung: 600000

Mã chung: 310000

Mã chung: 400000

Mã chung: 100000 đến 150000

Mã chung: 480000

Mã chung: 170000

Mã chung: 180000

Mã chung: 910000

Mã chung: 350000

Mã chung: 700000 đến 760000

Mã chung: 160000

Mã chung: 650000

Mã chung: 920000

Mã chung: 580000

Mã chung: 390000

Mã chung: 240000

Mã chung: 330000

Mã chung: 670000

Mã chung: 850000

Mã chung: 420000

Mã chung: 460000 đến 470000

Mã chung: 430000

Mã chung: 660000

Mã chung: 290000

Mã chung: 620000

Mã chung: 510000

Mã chung: 560000

Mã chung: 570000

Mã chung: 200000

Mã chung: 520000

Mã chung: 950000

Mã chung: 360000

Mã chung: 840000

Mã chung: 410000

Mã chung: 250000

Mã chung: 440000 đến 450000

Mã chung: 530000

Mã chung: 860000

Mã chung: 940000

Mã chung: 300000

Mã chung: 890000

Mã chung: 280000

Mã chung: 320000

Gửi phản hồi