Trồng – chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây thuốc lá – KS. Nguyễn Mạnh Chinh, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

 

Trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây thuốc lá - KS. Nguyễn Mạnh Chinh, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

Xem trước tài liệu: Trồng – chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây thuốc lá – KS. Nguyễn Mạnh Chinh, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

  

Bác sĩ cây trồng quyển 29
Tác giả: KS. Nguyễn Mạnh Chinh, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 2007

 

Nội dung:

CÂY THUỐC LÁ
1. Đặc tính cây thuốc lá

– Đặc tính thực vật học
– Yêu cầu các điều kiện sinh thái
– Yêu cầu chất dinh dưỡng
– Sự sinh trưởng – phát triển cây thuốc lá

2. Giống và kỹ thuật làm vườn ươm cây thuốc lá

– Giống thuốc lá
– Sản xuất cây thuốc lá giống

3. Trồng và chăm sóc cây thuốc lá

– Thời vụ trồng và chế độ luân canh
– Làm đất
– Trồng cây con
– Bón phân
– Tưới nước
– Bấm ngọn và ngắt chồi nách
– Xới đất, vun gốc

4. Phòng trừ sâu bệnh thuốc lá

4.1. Sâu hại thuốc lá
– Sâu xám
– Sâu khoang
– Sâu xanh
– Sâu kèn
– Rệp muội xanh
– Bọ trĩ
– Bọ phấn

4.2. Bệnh hại cây thuốc lá
– Bệnh đốm mắt cua (bệnh đốm trắng tròn)
– Bệnh đốm nâu
– Bệnh sương mai (bệnh mốc xanh)
– Bệnh đen thân
– Bệnh thối đen rễ
– Bệnh héo vàng
– Bệnh đốm lá vi khuẩn
– Bệnh héo xanh vi khuẩn
– Bệnh hoa lá (bệnh khảm)
– Bệnh bướu rễ (bệnh sưng rễ)

Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại

– Làm tốt kỹ thuật vườn ươm
– Thực hiện các biện pháp trồng và chăm sóc cây ngoài đồng
– Sử dụng thuốc trừ sâu bệnh

5. Thu hoạch và sơ chế thuốc lá

– Thu hoạch thuốc lá
– Sấy thuốc lá
– Chất lượng lá thuốc và phân cấp

6. Vấn đề độc hại của thuốc lá

– Một số đặc điểm của chất nicotin
– Các biện pháp hạn chế độ độc của thuốc lá
– Vấn đề nghiện thuốc lá và cai nghiện thuốc lá
– Cuộc vận động giảm và bỏ hút thuốc lá

7. Vài nét về cây thuốc lào

– Giống thuốc lào
– Kỹ thuật trồng cây thuốc lào
– Chế biến và tiêu thụ thuốc lào

Gửi phản hồi