Trồng hoa ngày tết – NXB Lao Động

 

Trồng hoa ngày tết - NXB Lao Động

Xem trước tài liệu: Trồng hoa ngày tết – NXB Lao Động

 Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Biên soạn: Chu Thị Thơm – Phan Thị Lài – Nguyễn Văn Tó
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

1. Một vài nét về cây hoa
2. Những cây hoa nở trong dịp Tết – Cách chăm bón trồng hoa ngày tết
3. Khống chế thời kỳ ra hoa
4. Bảo quản hoa tươi

Gửi phản hồi