Trồng nấm rơm trên mùn cưa

 

Sản xuất nấm rơm trên mùn cưa

Xem trước tài liệu: Trồng nấm rơm trên mùn cưa

  

Nội dung:

Giới thiệu nấm rơm
Tình hình sản xuất nấm rơm ở Việt Nam
Kỹ thuật trồng nấm rơm
– Thời vụ
– Rắc meo và xếp mô
– Nuôi ủ và chăm sóc nấm rơm
– Tưới đón nấm và thu hái
– Bảo quản nấm rơm sau thu hoạch

Gửi phản hồi